Fa poquet parlàvem de la importància que tenen les energies renovables a l’Alberg Centre Esplai amb l’entrada on explicàvem el funcionament de les plaques solars que tenim al terrat d’aquest. Això no obstant, no és l’únic element imperant en aquest espai, sinó que també hi ha una altra eina renovable de la qual no havíem parlat fins ara i que és igual d’important per al funcionament responsable i eficient de l’alberg: els tubs solars!

El tub solar és un conducte que permet la il·luminació d’espais interiors amb la llum del sol que hi ha a l’exterior. És un sistema relativament senzill que permet il·luminar espais que abans no tenien llum, o bé perquè no hi ha suficients finestres, o bé perquè només té il·luminació artificial. Els avantatges dels tubs solars és que són 100% sostenibles amb l’energia solar com a única font per al seu funcionament, no requereixen endolls, la instal·lació no és gaire complexa i no provoquen un gran impacte visual.

  • Funcionament dels Tubs Solars de l’Alberg

  1. Cúpula: La cúpula o claraboia és l’instrument que captura la llum del sol. Té una forma rodona i s’ha de col·locar a la teulada o la façana de l’edifici, a la zona on hi hagi més contacte amb la llum solar i s’hi trobin menys arbres i obstacles per a aquest objectiu final.

 

  1. Captador: El captador és l’eina que agafa tota la llum que ha captat la cúpula anteriorment i la multiplica, de tal manera que també es pugui aprofitar la poca llum que podem tenir durant els dies més nuvolats. Aquest procés també ajuda a evitar la calor i el soroll.

 

  1. Tub: El tub està fet d’alumini i l’interior està forrat de material reflectant, amb l’objectiu que pugui transportar la llum solar captada per la cúpula amb la seguretat i garantia que no es perdrà en el camí. El tub pot tenir diverses formes: pot ser vertical, pot tenir corbes i canvi de direcció. Per molt que canviem la forma d’aquest, la llum arribarà fins al difusor en la seva totalitat.

 

  1. Difusor: Es tracta d’un plafó que s’encarrega de projectar la llum, que ha passat per tots aquests processos, a l’interior de l’estància. La llum solar arriba fins aquí rebotant pel tub mencionat en el punt anterior. I la forma en què queda reflectida és difuminada i tènue, sense crear ombres dures.

Tal com ho veus! Els tubs solars tenen un funcionament molt simple i senzill. Ara que ja has après com funcionen, segur que t’ho passes bé trastejant amb el simulador d’emissions de l’Alberg Centre Esplai i veient la implementació d’aquest sistema en el nostre edifici!

Reserva ara!

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L’alberg Centre Esplai ens ajuda a complir amb la nostra missió educativa, social i ambiental.

Coneix Fundesplai