Política de turisme responsable i sostenible

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, la Fundació Catalana de l’Esplai, es compromet a portar a terme una gestió sostenible de les seves activitats, tant internes com externes, així com optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millorant el seu comportament amb l’entorn.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts a l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, d’entre altres coses, els requeriments legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar al nostre personal amb accions formatives i de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure les bones pràctiques mediambientals en l’entorn i participar en activitats externes, i a informar tan interna com externament sobre els avenços i actuacions mediambientals de l’empresa.

D’igual manera, la nostra entitat manifesta el compromís exprés de lluita contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, en particular dels nens, adolescents, dones i minories; i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és perfeccionar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com en la satisfacció del client. Per a això, es sotmetran els projectes de futures ampliacions de les instal·lacions o activitats a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en ambdós casos nous objectius de sostenibilitat.

Cristina Rodriguez Portillo

Directora General de Gestión y Servicios

El Prat de Llobregat, noviembre de 2018

Reserva ara!

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

L’alberg Centre Esplai ens ajuda a complir amb la nostra missió educativa, social i ambiental.

Coneix Fundesplai